Media centar

Posjeta Regionalnoj sanitarnoj deponiji

Upoznavanje predstavnika Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fonda) sa postupkom i načinom prijema, obradom i deponovanjem otpada, prednostima i nedostacima na Regionalnoj sanitarnoj deponiji Možura. Otvaranje prostora za saradnju kroz potencijalne zajedničke projekte.