Media centar

Globalna konferencija za programiranje, Seul, Južna Koreja

Finalizacija projekta za jačanje kapaciteta za saradnju Eko-fonda sa Zelenim klimatskim fondom

Predstavnici Kancelarije za održivi razvoj, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPU) i Eko-fonda učestvuju na Globalnoj konferenciji za programiranje, u organizaciji Zelenog klimatskog fonda, koja se od 13-15. septembra održava u Seulu, Južna Koreja.

Konferencija je prilika za unaprijeđenje saradnje zemalja članica UN-a sa Zelenim klimatskim fondom (Green Climate Fund - GCF), kao i razmjenu iskustva i proširenje znanja o globalnim izazovima prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena u kontekstu osiguranja održivog razvoja.
Na marginama ove konferencije predstavnici Crne Gore održali su sastanke sa predstavnicima Sekretarijata GCF-a za EECA region kojem pripada i Crna Gora. Na sastanku je finalizovana konačna verzija predloga projekta i definisani uslovi i način finansiranja, kojim će se jačati kapaciteti za saradnju Eko-fonda sa GCF, kako bi Eko-fond postao prva nacionalna institucija za sprovođenje projekata podržanih od strane GCF.
Projekat u vrijednosti od skoro 300.000 USD implementiraće Eko-fond u saradnji sa Kancelarijom za održivi razvoj, ključnom institucijom za saradnu sa GCF. Nakon formalnog odobrenja projekta započeće se sa implementacijom planiranih aktivnosti. Takođe, kroz ovaj projekat će se raditi i na planu investiranja shodno Drugom nacionalnom utvrđenom doprinosu za smanjenje emisija CO2, čije sprovođenje je u nadležnosti MEPPU.
Konferencija je okupila nacionalne kontakt osobe za saradnju sa GCF, predstavnike ministarstava za oblast klimatskih promjena i predstavnike akreditovanih tijela iz više od 60 zemalja.

Važno je još napomenuti da ova konferencija ima za cilj da definiše proritete za finansiranje aktivnosti od strane GCF, kako bi se efikasno odgovorilo na hitne akcije u oblasti klimatskih promjena i ispunili ciljevi Pariskog sporazuma na održivim osnovama. Takođe, konferencija je prilika da se unaprijede programi saradnje zemalja sa Zelenim klimatskim fondom i ojačaju partnerske mreže.