Media centar

Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu životne sredine i Eko-fonda

Izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond) i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić, potpisali su Memorandum o saradnji.

Polazeći od svoje dosadašnje uloge u unapređenju stanja u životnoj sredini, Memorandumom su utvrđena međusobna prava i obaveze u cilju realizacije zajedničkih projekata, programa i aktivnosti iz oblasti životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti, kao i obnovljivih izvora energije

U narednom periodu saradnja će se intenzivirati sa tendencijom da se ostvari poboljšanje kvaliteta života i životne sredine i energetske efikasnosti u Crnoj Gori.