Pravilnici

Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF

Pravilnik o postupku objavljivanja javnog konkursa, vrednovanju prijava i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Crne Gore

preuzmi PDF

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici, načinu dodjeljivanja i korišćenju sredstava Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF